Pilates Season
Rühma- ja eratunnid mattidel ja masinatel, Pilatese süsteemi järgi

Üheaegne kargus ja helgus, vaikus ja rõõmukilked …